Faktablad
Movium Fakta nr 4-2017

CHECKLISTOR FÖR VÄL FUNGERANDE STADSBRUK

Publicerad 11 oktober 2017

Intresset för odling i staden är stort. Många projekt pågår runt om i landet, oftast som hobbyaktiviteter i liten skala. Projektet Stadsbruk, finansierat av Vinnova, försöker hitta modeller för stadsodling på en mera kommersiell nivå och där vinster kan skapas för såväl odlare, samordnare och samhället i stort. I detta Movium Fakta presenteras checklistor med råd för en lyckosam etablering av stadsbruk.

 

Anders Rasmusson