movium.slu.se

Foto: Per Berg

movium.slu.se

Foto: Per Berg

movium.slu.se

Tankesmedjan MOVIUM

movium.slu.se

Foto: Per Berg

Funktionell täthet

Hur förtätar vi staden så att vi kan balansera legitima krav på effektiv markanvändning och legitima krav på ett gott stadsliv? På workshopen presenterar vi nya fortlöpande miljöanalys-manualen, som ska hjälpa byggandets aktörer att balansera olika värden mot varandra. Syftet med workshopen är att diskutera förtätningens kvaliteter i relation till rymlighetens kvaliteter samt att bilda ett långsiktigt partnerskap för att utvärdera och analysera förtätningens möjligheter. Vi kommer dessutom att inventera vad de olika aktörerna har för behov i partnerskapet, så att forskare och praktiker kan hjälpa varandra med problem och utmaningar i samband med stadsbyggandet.

 

Målet med workshopen är att forma ett partnerskap och få till en konkret ansökan om partnerskapsprojekt.

 

 

PDF icon INBJUDAN & PROGRAM

Presentationerna från partnerskapsträffen.

PDF icon presentation_movium.pdfPDF icon per_g_berg.pdfPDF icon tuula_eriksson.pdfPDF icon fredrik_eriksson.pdf

DATUM