Faktablad
Movium Fakta nr 7 2016

LÅGA MARKTÄCKANDE BUSKAR FÖR OFFENTLIGA MILJÖER

Publicerad 4 januari 2017

Buskar har inte bara fina estetiska värden som blomning, fruktsättning och höstfärger utan även viktiga biologiska och framför allt tekniska kvaliteter. Buskar kan som få andra växtslag konkurrera med ogräs och minska skötselkostnaderna. I detta faktablad presenteras en av de viktigaste växtgrupperna för offentliga miljöer, nämligen låga marktäckande buskar.

 

Henrik Sjöman, Johan Slagstedt & Patrick Bellan