movium.slu.se

movium.slu.se

Foto: Johan Östberg

Grågröna systemlösningar för hållbara städer

Seminariet är en slutredovisning i projektet ”Grågröna systemlösningar för hållbara städer”. Projektet är samfinansierat av Vinnova och projektdeltagarna och ska bidra till att skapa städer som står bättre rustade inför den ökande urbaniseringen och ett mer nederbördsrikt klimat. 

PDF icon Program

DATUM