movium.slu.se

Nyhet

Internationellt nätverk lobbar i EU för meningsfull barndom

Publicerad 28 april 2014

Hallå där, miljöpsykolog Maria Nordström! Du var på uppdrag av Movium nyligen på ett möte i Bryssel i nätverket Alliance for Childhood. Nätverket använder ett intressant begrepp – Quality of Childhood. Vad står det för?

 

– Begreppet Quality of Childhood, QoC, kan ses dels som en attityd, dels som ett slags ”kvalitetsmärkning” (som barnkonsekvensanalys, bka, eller liknande) men begreppet har inte formaliserats och inte heller blivit en helt teknisk term. Föreläsningarna som Alliance for Childhood ordnar i EU-parlamentet kallas för QoC-talks. Det har blivit ett vedertaget begrepp där.   

 

Vad är Alliance for Childhood för sammanslutning?

 

– Alliance for Childhood, AfC, är ett europeiskt nätverk som arbetar för att främja barns välbefinnande genom att vända sig till medlemmarna i Europeiska Parlamentet med information och kunskaper om barns villkor i olika delar av Europa. AfC ser sig som både en tankesmedja och en lobbyorganisation. Man inbjuder till seminarier och föreläsningar i parlamentet, både för medlemmarna av parlamentet och för utomstående intresserade. Inför varje seminarium och föreläsning samarbetar man med MEP:s, Members of European Parliament. Nätverket ordnar också utfrågningar av MEP:s om resultat av de satsningar på barn som parlamentet har beslutat om.

 

Hur stort är nätverket?

 

– Kärnan i nätverket består idag av 15 personer. Skandinavien representeras av en finsk forskare och av mig. Medlemmarna har huvudsakligen en pedagogisk inriktning på sin verksamhet.

 

Vilken fråga tycker du är viktig att arbeta med inom AfC ?

 

– Betydelsen av den fysiska miljön för barns välbefinnande. En av medlemmarna i nätverket är belgaren Jan van Gils, som är samordnaren för European Network for Child-Friendly Cities, ENCFC. Tillsammans betonar vi utemiljöns betydelse.

 

Hur samarbetar AfC:s medlemmar?

 

– Nätverket träffas i Bryssel två gånger per år. AfC:s sekreterare, holländaren Michiel Matthes, samordnar mötena mellan medlemmarna i AfC och har kontinuerligt kontakter med MEP:s. Mellan träffarna sker utbytet mellan medlemmarna via mail.

 

Hur startade AfC?

 

– Michiel Matthes började sitt arbete 1998 med att bjuda in olika organisationer som arbetar med barn och ungdomsfrågor. År 2006 bildade han tillsammans med engelsmannen Christopher Clouder Alliance for Childhood. Clouder är pedagog och har länge arbetat inom The European Council for Steiner Waldorf Education med att vidareutbilda lärare. Clouder har sedan länge goda kontakter med MEP:s.  

 

Finns det någonting man kan läsa om eller av AfC?

 

– AfC har gett ut fyra intressanta skrifter, Improving the Quality of Childhood in the European Union – Current Perspectives (2009), följd av Improving the Quality of Childhood in the Europe 2011, 2012 och 2013 och nu arbetar nätverket med en femte skrift i samma serie. Medlemmarna håller också som bäst på med att utforma en interaktiv hemsida. Man kan följa verksamheten inom AfC på  www.allianceforchildhood.eu.

Titti Olsson