movium.slu.se

Thorbjörn Andersson. Foto: Ann-Sofi Rosenkvist.

Nyhet

HÖR THORBJÖRN ANDERSSON ARGUMENTERA FÖR FLER VÄLMÅENDE STADSTRÄD

Publicerad 26 februari 2014

Majoriteten av de stora träden i svenska städer planterades under första halvan av 1900-talet. De börjar bli gamla. Nya träd som planteras får ofta inte den behandling de kräver för att klara sig i den krävande miljö som en stad är. Detta trots att vi vet att träd och grönska har positiva effekter på både klimatet, människors hälsa och en stads attraktionskraft.

 

Movium är en del av Vinnovaprojektet Grågröna systemlösningar för hållbara städer som ska bidra till att skapa städer som står bättre rustade för både en ökad urbanisering och ett mer nederbördsrikt klimat. Projektet presenterar en föreläsning med landskapsarkitekt Thorbjörn Andersson där han argumenterar för vikten av träd i städer och hur vi får dem att trivas. Den 19 mars mellan klockan 13 och 14 hålls föreläsningen i Loftets hörsal i Ultuna. Föreläsningen kommer att filmas och publiceras på projektets webbsida.

 

Föreläsningen är öppen för alla. För att vi ska veta hur många som kommer anmäler du dig här