Nätverket Stadsutveckling

En hållbar utveckling av de urbana miljöerna är avgörande för framtiden. Omställning mot hållbara städer kräver innovation och samverkan. Staden behöver vara en god livsmiljö som rymmer alla typer av livsstilar. Ett föränderligt klimat kräver också anpassningar.
 
Det är i staden som hållbarhetens alla dimensioner kommer till tydligast uttryck, ofta i konkurrens med varandra. Men, det är också i staden som potentialen för en hållbar utveckling finns! Detta, och annat, vill vi utforska i nätverket Stadsutveckling.
 
För information om aktuella frågeställningar kontakta nätverkskoordinator Caroline Dahl.

Sidor