Nätverket Stadsträd

Träd är viktiga hälsofrämjande och estetiska stadsbyggnadselement. Men det ställs höga krav på etablering och skötsel av träd i stadsmiljöer. De senaste åren har vi också ställts inför nya utmaningar i form av sjukdomar som slagit ut hela artbestånd.
 
I detta nätverk samtalar vi såväl om värdet av stadens träd som om hur vi bäst etablerar och sköter dem. SLU i Alnarp är den enhet i Sverige som har den största volymen av forskning med inriktning på träd i stadsmiljö vilket är en stor tillgång för nätverket.
 
För information om aktuella frågeställningar kontakta nätverkskoordinator Göran Nilsson.

Sidor