Ledaren

Vi kan göra världen
lite, lite bättre!

Publicerad 24 juni 2009

  Foto: Viktor Malmstedt


                                                     


     


Jag vet inte om det bara är jag som känner så, men ibland när jag ser på nyheterna på tv, så känner jag att jag skulle jag vilja arbeta med något viktigt.


Tusentals barn dör varje dag på grund av att vi misslyckas med att få fram rent vatten till dem.


Krigen avlöser varandra i Mellanöstern.


I Afrika dör man av sjukdomar, krig och svält.


Polerna och glaciärerna smälter.

Antingen blir man bara deprimerad eller så kommer den här känslan av att jag vill göra något viktigt, jag vill göra någonting som betyder något. Och jag tror att vi ibland måste påminna oss om att vi faktiskt gör just det – vi arbetar med något viktigt.


Gynnar hälsan


Vi vet idag att barn som får växa upp med en bra utemiljö på dagis blir vigare, starkare och har bättre balans. De är också mer koncentrerade, mindre rastlösa, mer lyhörda och mer hänsynsfulla. Dessutom är de mindre sjuka.


Vi vet idag att vistelser och aktiviteter i naturområden motverkar stress och främjar den helande processen. Vi vet också hur viktigt det är med närhet till dessa områden för att folk ska använda dem ofta. Från olika håll i Europa kommer rapporter om stadsplanerare som planerar för aktivitet, för att motverka alarmerande prognoser om kraftig övervikt och fysisk inaktivitet och dess effekter när det gäller hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes med mera.


Förhindrar översvämningar


Vi vet idag att grönytor och växtlighet kan förhindra översvämningar från den ökande nederbörden som klimatförändringarna väntas föra med sig.


Vi vet också att träd och annan vegetation kan sänka temperaturen och hjälpa oss att hantera de värmeböljor som spås i framtiden. Värmeböljor likt dem som i södra Europa de senaste åren skördat tusentals liv, framför allt äldres.


Det handlar om folks hälsa. Det handlar om barns utveckling. Det handlar om hur vi hanterar klimatförändringarnas effekter. Det handlar om enorma summor pengar och till och med om liv.


Mot denna bakgrund har vi rätt att kräva handlingsutrymme. Gör det! Det är dags att gå från kunskap till handling.


Aktuellare än någonsin


Man kan också vända på det. Borde det inte vara olagligt att känna till detta men ändå inte planera och agera utifrån det? Är inte det att medvetet vålla annan skada, eller i alla fall att hämma medmänniskors utveckling?


Jag skulle vilja säga att vår tid är nu. Nu är det våra frågor som står i centrum. Aldrig har de varit aktuellare. Det är dags att vi visar att vi har verktygen för att skapa ett bättre samhälle.


För vi som arbetar med det här kan faktiskt göra världen lite, lite bättre.


Det tycker jag är en mäktig tanke.


Anders Rasmusson

Chef för Movium