Ledaren

Våga ha roligt!

Publicerad 6 mars 2007

… om urban management

 

VÅGA HA ROLIGT!

 

I många kommuner, städer och tätorter i vårt avlånga land har man uppmärksammat att den offentliga miljön, parkerna, torgen och platserna inte alls är de trygga och välkomnande rum för stadslivet som vi önskar oss.

 

Tvärtom är vi pinsamt medvetna om att otryggheten numera är så omfattande att barn inte vistas ute på egen hand och att äldre avstår från kvällsaktiviteter, inte bara i storstäder utan även i småorter.

 

Hur kan vi skapa tryggare miljöer? I Moviums kurser på temat har det bland annat framgått att trygghet kräver insatser på många områden. Framför allt krävs samsyn och väl samordnade insatser. Strategier för att bemästra problemen i den offentliga miljön innebär behov av en stadspolitik eller, som det ibland heter i kommuner med kontakter utomlands, urban management.

 

Skapa möjligheter

Men förutom att försöka få till stånd ett samarbete mellan olika professionella och politiska grupper inom en och samma kommun, kanske vi skulle må gott av att också förflytta fokus lite grann. Visst behöver vi ta fatt i stadens problem.

 

Men vi får för den skull inte tappa bort att staden framförallt är till för att skapa möjligheter!

 

En av mina absoluta favoritstäder – och de är många – är Borås! Staden arbetar sedan ett antal år medvetet för att skapa och utveckla en ny image. I Borås betonar man den före detta industristadens förmåga att resa sig efter varje kris istället för att identifiera sig med industrinedläggningar.

 

Man sätter ljuset på förmågan att fånga varje ny trend och omsätta den till praktisk verklighet i just Borås istället för att betona den heterogena stadsbilden med representanter för alla arkitekturriktningar i en salig blandning. Borås identifierar sig inte bara med ”knalle-anda” utan även med sant entreprenörskap!

 

Humor och självdistans

Och nu Pinocchio! Satsningen är inget hugskott utan bygger på noggranna analyser av stadens ”image” och dess alternativa utvecklingsmöjligheter. Pinocchio är ytterligare ett Boråsuttryck som lyfter fram den nya andan i denna stad och som handlar om humor, ironi och självdistans, egenskaper som jag tycker är utmärkta för ett urban management. Det väcker intresse och nyfikenhet.

 

   En 60 cm hög studie av Pinocchio av
   Jim Dine. Snart ska den stå, 9 meter hög,
   i början av Allégatan i Borås.
 

Tidningarna har på sistone varit fulla av artiklar om karnevaler i Tyskland, Brasilien, Australien, Montreal med flera städer. I samband med evenemangen talas det om tolerans och öppenhet. Berlin, till exempel, karaktäriseras som sexig. Staden öppnar med sina ofärdiga och provisoriska inslag för improvisationer och kreativitet. Därför har också många företag med inriktning på forskning och utveckling etablerat sig i Berlin.

 

I Sverige har vi sent omsider kommit till insikt om att företagen följer den attraktiva arbetskraften, en alltmer svårfångad kategori människor i dagen globaliserade värld. Men frågan är om det bara är med attraktiva bostäder, gärna i vattennära lägen, vi kan locka dessa människor.

 

Utgångspunkt i glädjen

Tänk om det är genom att de kan ha roligt! Having fun är utgångspunkten för Toronto, som vi har påpekar vid några tillfällen. Och kanske i Borås.

 

Men, som i all marknadsföring, måste man leva sitt budskap! Vara sann, trovärdig och långsiktig. Och inte minst kommunicera sitt budskap!

 

Movium arrangerade en konferens i Köpenhamn i höstas för att besöka det nybildade Byrumskontoret. I Dronningens stad vill man utveckla egenskaperna i staden som bejakar den kreativa invånarens behov. Det är bland annat därför som man har skapat Byrumskontoret.

 

Den första som anställdes i denna kommunala förvaltning var en retoriker! Man har nämligen insett att kommunikationen med omvärlden är avgörande när man skall byta inriktning, image eller varumärke för en verksamhet, i detta fall förvaltningen av parker, torg och platser (förutom de som används av trafiken).

 

I Sverige återstår att se om vår egen folkhemspolitik, med rötter i ett unket 1930- och 40-tal och med fokus på välfärdsproblem hos en växande industriarbetarbefolkning, kan utvecklas till något mer kreativt och utvecklingsorienterat. Men då måste vi upphöra att bara fokusera stadens problem. Vi måste framför allt bli uppmärksamma på dess möjligheter.

 

Kanske genom att våga ha roligt.

Ole Reiter

Sidor