Ledaren

Vad är egentligen GRÖNT?

Publicerad 5 maj 2009

Vad menar vi med grönt egentligen? Foto: Mats Gyllin

Grönt representerar alltså värden som varierar och det grönas innehåll breddas för var dag.  Särskilt på det finansiella området, där man nu också pratar om grönt företagande. Alltså är inte ”den gröna näringen” något definierat och en gång för alla avgränsat. Ordet håller på att omförhandlas och enighet har ännu inte nåtts kring bruket av termen.

Vad säger forskningen om begreppet grönt? Vad är grönt? Vad menar vi med den gröna näringen idag? Hur ska grönt egentligen definieras? Vill vi att det ska definieras en gång för alla? Eller ska det öppnas upp ännu mer?

Movium, som lanserat uttrycket grön urbanism och som kallade vår senaste vinterkonferens för Grön zon vill bjuda in till debatt. 

Kom med era åsikter om vad grönt är och ska vara!

 

Måns Norlin


Movium