Ledaren

Staden som livsrum

Publicerad 28 oktober 2009

Foto: Helge Rubin

Det betyder att man inte bara vill ha hårdgjord yta och bilar i sin stad. Man är istället intresserad av att staden ger lika mycket som den tar. Därför är man intresserad av att tillåta mänskliga möten, uppmuntra olika verksamheter i staden och se till att staden kan bidra till att förbättra klimatet, både lokalt och globalt.Sidor