Ledaren

Movium – SLU:s tankesmedja för hållbar stadsutveckling

Publicerad 29 maj 2012

De senaste åren har mycket förändrats hos Movium. Vi har introducerat Movium Partnerskap med flera olika nätverk och möjligheter till samfinansierad projektverksamhet. Vi har ändrat hur man tar del av våra övriga tjänster. Vi har lanserat Movium Magasin och nu också en ny hemsida. Bitarna faller på plats och under maj lanserade vi Movium som SLU:s tankesmedja för hållbar stadsutveckling.

 

Länge arbetat på detta vis

 

Nationalencyklopedin beskriver att en tankesmedja ”utvecklar nya långsiktiga idéer samt tar fram, sammanställer och sprider information, kunskap och åsikter i den offentliga debatten ... bedriver forskning, ger ut tidskrifter och böcker samt deltar i debatter.”

 

Movium har länge arbetat på detta vis. Nu för in begreppet tankesmedja i vårt namn.

 

Det nya namnet betonar att vi är en del av SLU. Vi vill med vårt nya namn göra det tydligt att vi är en resurs för alla inom SLU som arbetar med frågor relevanta för hållbar stadsutveckling.

 

Vi vänder oss också tydligare utåt från SLU. Vi vill växa genom samarbeten och bjuder därför in till fler och djupare samarbeten med andra lärosäten, statliga verk, bransch och intresseorganisationer. För att verkligen påverka samhällsutvecklingen krävs dessa samarbeten över sektors-, organisations- och förvaltningsgränser.

 

Påverka samhällsutvecklingen

 

För vi vill påverka samhällsutvecklingen. Vi vill ta plats och som tankesmedja kommer vi än tydligare att driva opinion. Vi använder våra kontakter med media, riksdag, departement, statliga verk och olika intresseorganisationer för att lyfta frågorna om stadens utemiljös relevans för en hållbar framtid. Vi skriver regelbundet krönikor och ledare där våra frågor lyfts fram, både på vår nya hemsida och i Movium Magasin.

 

Stora perspektiv

 

Som tankesmedja lägger vi mer resurser på metodisk och systematisk omvärldsanalys, analysen är grunden för vilka strategiska teman vi ska jobba efter. Vi vill engagera våra samarbetspartners i omvärldsanalysen och vill bli än bättre på att föra ut vad vi hittar och vad vi kommer fram till.

 

Movium kommer att fortsätta att utveckla och kommunicera kunskap om stadens utemiljö för att på så vis bidra till en bättre samhällsutveckling där hållbarhet och människans livsmiljö sätts i fokus. Som SLU:s tankesmedja för hållbar stadsutveckling blir detta syfte ännu tydligare.

 

Anders Rasmusson
Chef på Movium

Sidor