Ledaren

Från pråliga monument
till aska i fjällbäcken

Publicerad 17 februari 2009


Foto: Ann-Britt Sörensen

Möta kundens krav


Slutsatsen då? 


Hela kyrkogårdssektorn måste bli bättre på att möta önskemål och krav från kunderna. I ett mångkulturellt samhälle med individen i fokus kommer behoven i framtiden att vara fler och mer differentierade än tidigare i historien. Hela skalan från det pråliga monumentet i sten till att sprida askan i fjällbäcken. Inget är rätt eller fel, bara olika viljor.


Är det någon som inte tycker att begravningsverksamhet och kyrkogårdar är spännande?


 


Fredrik Jergmo


Landskapsingenjör, medarbetare på Movium