movium.slu.se

Foto: Caroline Dahl

Krönika

Välkommen till hösten på Movium!

Publicerad 29 augusti 2016

Måndag morgon i slutet av augusti. Bussen är full med, förhoppningsvis förväntansfulla, studenter inför dagens terminsstart. Ett nytt läsår fyllt av nya kunskaper och insikter ligger framför dem. På Movium har vi också laddat inför hösten och ser fram emot att träffa och inspirera er i olika sammanhang.

 

Under hösten 2016 erbjuder vi två partnerskapsträffar för Moviums partner. Den första hålls den 22 september i Frihamnen i Göteborg – det är hög tid att anmäla sig! I Frihamnen arrangeras en guidad tur bland de prototyper som redan är byggda med tanke på den framtida Jubileumsparken. Syftet med de tillfälliga prototyperna har varit att stimulera till en dialog om vad en framtida park kan vara. Flera av prototyperna har väckt uppmärksamhet, inte minst den spektakulära bastun.

Det finns också mycket att diskutera kring processen, bland annat att man har bjudit in göteborgarna att delta i den faktiska byggnationen. Hur det kan gå, och hur det kan gå till, får vi veta den 22 september. Under eftermiddagen får vi en första glimt av hur den permanenta Jubileumsparken kan tänkas gestaltas då vi är inbjudna att delta vid presentationen av nyligen genomförda parallella uppdrag kring den faktiska och framtida Jubileumsparken.

 

Den andra partnerskapsträffen ligger lite längre fram i tiden och går till Luleå. Den ger en inblick i landskapsarkitektur i norr, mer information om detta arrangemang kommer framöver.

Moviums utbildningsutbud är i vanlig ordning brett och ambitiöst. I månadsskiftet augusti-september genomför vi en besiktningskurs om natursten, markbetong och asfalt med uppföljning i Stockholm i november. I oktober håller vi ett seminarium om tillgänglighet i Uppsala och samma månad ett seminarium om lekplatsen förr och nu i Alnarp.

 

Barns och ungas miljöer behandlas också vid en studieresa till Berlin – en studieresa som också genomfördes i våras och som vi, på allmän begäran, upprepar redan nu i höst. Även den internationella skolgårdskonferensen Green Grounds for Health and Learning i Lund 12–14 september, som vi arrangerar tillsammans med Lunds kommun, fokuserar på barns och ungas miljöer. Intresset är stort – närmare 20 olika nationer kommer att vara representerade på konferensen.

Movium stöttar också en annan internationell konferens som arrangeras i oktober i Alnarp: Beyond ism: the landscape of landscape urbanism. Syftet med den konferensen är att föra samma akademiker och praktiker för att diskutera vilken roll landskapsarkitekturen har i stadsbyggandet.

 

Movium gör också under hösten en studieresa till Japan. Den har vi all anledning att återkomma till med reportage för er som inte har möjlighet att följa med.

 

Under hösten kommer också två nya nummer av Tidskriften STAD med spaningar in i vår samtid. STAD nummer 14, som vi firar genom släppfest den 20 september i Malmö, har kulturarv som tema. Årets sista nummer, som kommer ut den 5 december och som vi nu arbetar för fullt med, kretsar kring ett hälsotema.

Utöver dessa spännande aktiviteter drar vi under hösten också igång två uppföljningar, dels av vår rådgivning, dels av vårt partnerskap. Vi står också i begrepp att forma en ny vision och strategi för Tankesmedjan Movium. I detta arbete ser vi fram emot att få deltagande av många av er. Siktet är inställt mot 2020 – då fyller Movium 40 år och det ska vi fira!

 

CAROLINE DAHL
Verksamhetsledare på Tankesmedjan Movium

Sidor