Krönika

Social ojämlikhet skapar problem

Publicerad 19 november 2013

Sverige är inte Colombia. Stockholm är inte Bogotá. Det kan tyckas ogörligt att jämföra Stockholm med en av världens mest tätbefolkade städer. Men de problem som ojämlikhet ger upphov till finns i Stockholm såväl som i Bogotá.

 

Härom veckan tillbringade jag en eftermiddag med Enrique Peñalosa, en guru i stadsbyggnadsvärlden efter sin tid som buss-, cykel- och fotgängarälskande borgmästare i Bogotá under åren kring millennieskiftet.

 

Fotgängare prioriteras

 

Vi promenerar genom Humlegården, där Enrique Peñalosa förtjusas av parkens bemannade parklek som ger barn plats i stadens offentliga rum. Vi kommer till Stureplan med sina exklusiva nattklubbar och går sedan längs gågatan Biblioteksgatan och dess tjusiga märkesbutiker. Detta är ett område med hög socioekonomisk status där bilarna uteslutits. Enrique Peñalosa framhåller värdet – också det ekonomiska – av att välja bort bilar och prioritera fotgängare.

 

Från Kungsträdgården tar vi blå linjen norrut till Stockholms andra ytterlighet på den socioekonomiska skalan – Husby. Vi åker förbi Kista där Enrique Peñalosa förfasas över att hela dess centrum ligger i en sluten köplada och helt saknar sociala offentliga rum – enligt honom ett bevis på en misslyckad stad – och kommer upp på torget i Husbys centrum.

 

Omdebatterat område

 

Husby har under året varit i centrum för debatten om social orättvisa. Förorten fick också mycket uppmärksamhet när de boende sa nej till ombyggnadsplaner som de inte kände igen sig i. Husby har svartmålats som problemområde.

 

På torget i Husby är det mycket folk, de låga byggnadernas som omger det rymmer små och välbesökta butiker. För Enrique Peñalosa framstår Husby som ett trevligt område – här är bilfritt, mycket träd och växter, bra lekplatser, flerfamiljshusen är bara några våningar höga och har generösa balkonger.

 

Det enda Enrique Peñalosa har att anmärka på vid denna första anblick är avsaknaden av butiker i bostadshusens bottenplan. Annars har han svårt att se problemen med den modernistiska arkitekturen och planeringen i Husby som ofta problematiseras i debatten i Sverige. Segregationen är däremot tydlig. Bostadsmarknaden delar effektivt upp människor mellan Stureplan och Husby och Stockholms stadsplan försvårar för invånare från de båda områdena att mötas.

 

Stadsplanering viktig

 

Enrique Peñalosa framhåller ofta att känslan av underlägsenhet och exkludering gör människor olyckliga. Social jämlikhet handlar inte om att alla ska ha samma inkomst. Det handlar om att alla – oavsett inkomst – ska ha lika tillgång till samhällets service och ha samma möjlighet att känna delaktighet. Här kan stadsplanering – rätt använd – spela en viktig roll genom att skapa platser där människor kan mötas på lika villkor och genom att planera städer där alla invånare prioriteras lika högt, oavsett om du bor i villa, bostadsrätt eller hyresrätt.  

 

Enrique Peñalosa menar att de flesta problem i städer har sin bakgrund i social ojämlikhet. Det gäller för såväl Bogotá som för Stockholm. Något som det gångna årets protester i Stockholms förorter med tydlighet vittnat om.

 

Karin Andersson

Sidor