Krönika
Park-gata-torg

Parker och trädgårdar som turistattraktion

Publicerad 23 januari 2013

En av mina senaste jobbrelaterade aha-upplevelser fick jag under Helsingborgs Näringslivsdagar den 10 oktober förra året. Temat var Framtidens turism och arrangörerna hade som key note speaker bjudit in Roger Brooks från Seattle i USA. Han är en välkänd guru i turismkretsar, grundare av företaget Destination Development International och enligt företagets hemsida har han assisterat nästan 1 000 städer och regioner med cityutveckling, varumärkesbyggande, turism och marknadsföring.

 

Det var många år sedan jag hörde en sådan trevlig och inspirerande föreläsning, rubriken var Seven Immutable Rules of a Successful Destination. Roger Brooks med fru hade anlänt till Kastrup under söndagen, åkt vidare till Helsingborg  och sedan hunnit uppleva ett antal platser i nordvästra Skåne under 2 ½ dag. Han lyckades på ett spirituellt, engagerande och pedagogiskt sätt baka in sina nyvunna erfarenheter från Danmark/Skåne-besöket i sin föreläsning på onsdagen – han måste ha suttit uppe hela natten för att få ihop sina nytagna bilder och videofilmer.

 

Ineffektiv reklam

Roger Brooks menar att vi har ett sådant överflöd av reklam och marknadsföring med offentliga samhällsinstitutioner som avsändare att 97 procent av denna är ineffektiv. Tillgången och utvecklingen av nätbaserade tjänster har förändrat alla grundläggande strukturer inom marknadsföringsgebitet.

 

Han hade så många spännande och lärorika berättelser från sin nordvästskånska studieresa att han endast hann med att koppla sina intryck till fem av de sju måste-reglerna. Men vi fick alla dessa på en lista. De handlar sammanfattningsvis om vikten av att marknadsföra en destination på rätt sätt, inte minst att utnyttja the world of social media, att tänka som en inspirerande reseskildrare i termer av upplevelser och vad som är unikt för den plats man vill sälja in samt att känna till turisternas vanor och mönster i hur man spenderar sina pengar.

 

Utveckla och samordna

Att utveckla och samordna satsningar på destinationstänkande inom den svenska trädgårdsturismen var det primära syftet när Helsingborgs stad och Malmö stad tillsammans med Movium under 2008 bjöd in till en första konferens på temat. Samarbetet har fortsatt och stärkts, 2010 etablerades nätverket SSPPG – Swedish Society of Public Parks and Gardens. Nätverket, som för närvarande samlar 24 av Sveriges främsta publika parker och trädgårdar samt städer med tydlig trädgårdsprofil, har blivit en part i arrangörsstaben av den årliga konferensen.

 

Med tiden har konferensens innehåll vidgats men fortfarande med en konsekvent linje att knyta an diskussionerna till ett hållbarhetsperspektiv. När vi nu bjuder in till en sjätte konferens med rubriken Publika parker och trädgårdar – hållbara upplevelser den 21 mars så gör vi det med ett startfält av fantastisk kaliber (läs mer på Movium Utbildning). Välrenommerade park- och trädgårdsprofiler från USA, Frankrike, England, Tyskland, Danmark och Sverige kommer att skapa en inspirerande strålglans med sin kunskap och erfarenhet kring upplevelser och trädgårdskultur.

 

Brooks på återbesök?

Våra föreläsare kanske inte har träffat eller lyssnat på Roger Brooks men många av dem skulle nog känna sig bekväma med, och nicka belåtet i samförstånd, när hans sju måste-regler beskrivs – hur många turister lockas inte till exempel av det unika med High Line till New York, med ljusfestival och andra upplevelser i utemiljön till Lyon eller av de speciella trädgårdsmiljöerna vid Chelsea Flower Show till London?

 

Och till sist – apropå Roger Brooks: det skulle naturligtvis vara en hit att få honom till Sverige, till exempel på SSPPG:s initiativ, för att analysera och ge råd om trädgårdsturismen i någon del av landet. Men då måste vi vara långsiktiga i vårt kontaktskapande – han har 250 resdagar om året, berättade han under sitt framträdande i Helsingborg.

 

Göran Nilsson
Koordinator Park-gata-torg

Sidor