Krönika
Park-gata-torg

Parker mogna för kvalitetsstämpel

Publicerad 22 november 2012

Efter ett par års arbete i en nordisk projektgrupp har nu Nordic Green Space Award, GSA, introducerats. GSA är en kvalitetsstämpel som ska bidra till att utveckla, legitimera och marknadsföra parker och stadsnära naturområden.

 

Initiativtagare till GSA är stadsträdgårdsmästareföreningarna i Sverige, Danmark och Norge. Kärnan i GSA-projektet har varit utvecklingen av ett kriterieschema som bedöms av en jury. I schemat finns tre huvudkategorier som sedan delas in i ett antal underkriterier:

 

-       Struktur och generella aspekter

-       Funktionalitet och upplevelser

-       Förvaltning och organisation

 

Det första GSA-diplomet delades ut till Østre Anlæg i Aalborg i Danmark i mitten av september i samband med konferensen Danske Parkdage. Det andra diplomet har nyligen tilldelats Frognerparken i Oslo i samband med en träff för alla inblandade GSA-partners från Norge, Danmark och Sverige. Vi kommer att ligga lite efter i Sverige, planen är att den första svenska GSA-utdelningen ska få massmedial uppmärksamhet i samband med Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästares kongress i augusti 2013.

Viktigt redskap

 

Kommer GSA att bli en stor grej för nordiska parkförvaltare? Ja, det får ju framtiden utvisa. En förebild till det nordiska projektet har varit det engelska Green Flag Award Scheme. 2011 hade man där 1264 godkända bedömningar vilket man måste uttolka som att det i Storbritannien finns ett stort intresse för en kvalitetsgranskning.

 

Jag tror att GSA kan bli ett viktigt redskap framöver, till exempel när det gäller att sätta upp mål för utvecklingen av en förvaltnings grönytor (även kyrkogårdar kan komma ifråga). Man kan jämföra sig med andra – varför fick grannkommunens park högre betyg än min när det gäller till exempel möjligheter för rekreation eller tillgänglighet? Och det kan bli ett medel för kommunikation med politiker och media: – Hurra! Vi har fått en GSA-utmärkelse – se så duktiga vi är, välkomna alla stadsbor och turister till vår fina park!

Möjliggör kompetensutveckling

 

GSA blir dessutom en möjlighet för kompetensutveckling för de som engagerar sig som domare i jurybedömningen. Särskilda utbildningar kommer att anordnas och varje år får man tillfälle att träffa danska och norska kollegor och diskutera och utveckla GSA-systemet. Den första domarutbildningen kommer att ske i Köpenhamn 10-11 april 2013 – mera information kommer framöver via www.greenspaceaward.com.

 

Göran Nilsson
Koordinator Park-gata-torg

Sidor