movium.slu.se

Oskarshamn. Foto: Caroline Dahl

movium.slu.se

Vällingby. Foto: Caroline Dahl

movium.slu.se

Stuttgart. Foto: Caroline Dahl

movium.slu.se

Hongkong. Foto: Caroline Dahl

movium.slu.se

Los Angeles. Foto: Caroline Dahl

Krönika

Nu jobbar vi på för den urbana agendan!

Publicerad 7 februari 2017

Sällan har jag upplevt att ett nytt år rivstartat på det sätt som 2017 gjort. Vi är redan en bit in i årets andra månad och många positiva och spännande saker är på gång – kolla exempelvis in Moviums aktivitetsprogram för året! Här finns kurser och seminarier, workshopar och tankesmedjor, studieresor och konferenser, släppmingel och rådgivardagar. Ämnesmässigt spänner vårt aktivitetsprogram från kunskapsöverföring av forskningsresultat till debatt och reflektion kring nya infallsvinklar på urbana landskap och stadens utemiljö som resurs för hållbar stadsutveckling.

 

Även i det ”stora” händer positiva saker – flera av världens länder har enats kring en ny urban agenda. Agendan, med 175 principer för utvecklingen av hållbara städer och människans bosättningar, antogs vid FN:s Habitat III-möte i Quito i höstas. Förutom att vara uttalat handlingsinriktad manar den oss också till att tänka om kring hur vi bygger, förvaltar och verkar i städer.

Alla de överenskomna principerna berör städer och urbana områden på något sätt. Glädjande är också att flera av dem lyfter fram vikten av det offentliga rummet och stadens utemiljö. I den gemensamma visionen beskrivs exempelvis vikten av att prioritera trygga, inkluderande, tillgängliga, gröna och kvalitativa offentliga rum i städer och andra bebyggelseområden.

 

Viktigt är att nämna ”princip” nummer 100 som verkligen kan tjäna som en följeslagare för oss som arbetar med hållbar utveckling och förvaltning av stadslandskapet. I denna uttalas stödet för välgestaltade och sammankopplade nätverk av trygga, tillgängliga, gröna, kvalitativa gator och andra offentliga rum som är tillgängliga för alla och fria från brott och våld. Vidare att dessa gator och offentliga rum bör beakta en mänsklig skala och skapa bästa möjliga förutsättningar för olika slags publika aktiviteter i gatuplanet. Målet med principen, tolkar jag, är att locka många människor att ta plats i det offentliga, så väl i det fysiska rummet som i ett offentligt samtal.

Samtidigt som många frågor alltså tycks flytta sig i rätt riktning, och uppslutningen kring dem också tycks bli bredare, sker ju också det motsatta. När åratal av strävanden för ökad medmänsklighet och miljöhänsyn upphävs under några få dagar av USA nytillträdde president känner man sig något missmodig, men också förargad! Så mycket arbete och engagemang som slarvas bort. I dessa tider, menar jag, är kunskap och ett tillåtande samtalsklimat avgörande för att balansera ignorans och diskriminering.

 

På Tankesmedjan Movium vill vi under året ta varje tillfälle i akt för att bidra till att den urbana agendan fylls med handlingskraft. Vi välkomnar alla våra partner, prenumeranter, studenter, forskare, och deltagare i alla de olika nätverk vi ingår i att göra detta tillsammans med oss.

 

Läs mer om den urbana agendan

Ladda ner vårt aktivitetsprogram

 

CAROLINE DAHL

Sidor