movium.slu.se

Foto: Göran Nilsson

Krönika

Legobygge som illustration av urban natur

Publicerad 29 januari 2018

Hur kan man illustrera ett tänkt fall, ett case, där nya idéer och tankar kring användning av urban natur är föremål för diskussion? I en workshop i Malmö den 25 januari blev byggande med Lego-klossar ett uppskattat sätt att beskriva olika scenarier.

 

Rethinking urban nature to promote human well-being and livelyhoods var den något långa och krångliga rubriken på seminariet i Malmö.  Arrangörer var Movium, plattformen Urban Futures vid SLU, Malmö stad, Köpenhamns universitet samt Södertörns högskola. Cirka 25 personer deltog i workshopen, vars syfte var att identifiera och diskutera integrerade digitala, sociala och naturinspirerade lösningar för målsättning samt användning och skötsel av urban natur i Malmö.

 

De huvudansvariga för workshopen – Christopher Raymond, SLU, Natalie Gulsrud, Köpenhamns universitet, och Romina Rodela, Södertörns högskola – hade skapat en mycket intressant mix av olika föreläsare och programpunkter. Här fanns närvaro av forskare, kommunala stadsplanerare, parkförvaltare och miljöinspektörer samt inte minst entreprenörer, som på olika sätt kommersialiserar nya idéer kring brukande av urban grönska. Förutom representanter från de ovan nämnda universiteten deltog även forskare från Universiteit Wageningen i Holland samt University of Winnipeg och University of Manitoba i Kanada.

 

Under en gruppövning före lunch var uppgiften att diskutera förutsättningar, handlingsplaner och konsekvenser i fyra olika tänkta scenarier kopplade till integrerade lösningar för urban natur. I min grupp var uppgiften att diskutera hur man kan gynna social integrering och trygghet i ett bostadsområde, enligt följande scenario: ”Maria är en äldre invandrad kvinna som bor i förorten Holma och som är intresserad av att odla grönsaker. Hon har nyligen fått information om att en multifunktionell grön yta kommer att etableras i hennes bostadsområde, med möjligheter för olika aktiviteter kring odling och rekreation, inklusive bland annat ett växthus. Avsikten är att sociala entreprenörer ska arbeta tillsammans med boende och bostadsbolag för att ge support till de som vill skapa aktiviteter på ytan. Skapa och presentera en integrerad lösning kring urban natur som kan tillgodose Marias behov!”

 

Vi brainstormade och mindmappade olika förslag och tankar – innan det blev dags att plocka fram Legoklossar och -figurer – och våra kreativa ådror fick nya infallsvinklar! Efter byggande både i konkret utformning, och kanske också i något som kanske kan kallas mera abstrakt utformning, fick vi möjlighet att visa de andra grupperna hur vi tänkt oss möjligheterna för Maria genom att visa upp och förklara plattan med Legobygget.

 

För alla grupperna blev Legobyggandet ett kul och konstruktivt sätt att illustrera de olika tänkta scenarierna – och som en av medlemmarna i min grupp uttryckte det: – Oj, vad kul det var att åter få bygga med Lego, jag saknar verkligen den tiden för några år sedan när man hade fantasifulla och samarbetsskapande Legostunder med barnen!

 

GÖRAN NILSSON

Sidor