Krönika

Kvinnorna tar täten

Publicerad 2 september 2014

 

Den 1 april 1986 tillträdde Edit Ugrai som stadsträdgårdsmästare i Alingsås. Hon var då den första (eller möjligen andra, uppgifterna går isär …) kvinnan i Sveriges som kunde stoltsera med denna ärevördiga titel. Efter en drygt tjugo år lång och framgångsrik sejour i Alingsås har hon sedan några år tillbaka fortsatt sin stadsträdgårdsmästarkarriär i Kumla. Hon har dessutom engagerat sig ”fackligt” genom att under ett antal år verka som ordförande i FSS – Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare.

 

Vid en ceremoni den 21 augusti i samband med Nordisk Parkkongress i Malmö fick Edit Ugrai motta 2014 års Dalecarlicapris. FSS utdelar varje år ett pris till den person som genom sin gärning betyder mycket för trädgårdsyrket och dess utveckling. Priset består av ett diplom och en Ornäsbjörk, och jag tror att Edit Ugrai också uppskattade att under överräckningen prisas av jubel och applåder – en synnerligen välförtjänt pristagare kunde nog alla enas om.

Flera efterföljare

Edit Ugrai var således en pionjär – men hon har fått många efterföljare. Det är intressant att studera deltagarlistan på Nordisk Parkkongress, med den primära målgruppen stadsträdgårdsmästare och parkansvariga. Av de 190 personer som finns på listan, medverkande och deltagare, är 55 procent kvinnor. Och denna fördelning gäller inte bara för de svenska deltagarna utan även för våra gäster från Danmark, Norge och Finland.

 

Av deltagarnas kommentarer att döma blev Nordisk Parkkongress, med FSS och Movium som ansvariga, ett mycket uppskattat arrangemang. Där fanns en lagom blandning av föredrag i plenum, parallella seminarier med ivriga diskussioner, studieturer och social samvaro. Malmö stad som värd fick en stor fjäder i hatten, många deltagare uttalade sitt starka gillande av alla de spännande park- och stadsutvecklingsprojekt man fick ta del av under seminarier och studieturer.

 

Raden av intressanta föredragshållare var lång. Våra två långväga key note speakers, Gil Penalosa från organisationen 8-80 Cities i Toronto, och Gia Biagi från Chicago Park District delgav oss med stor entusiasm och inspiration sina erfarenheter kring hur man kan arbeta med ”modern” stads- och parkutveckling, där anpassning till olika samhällsgruppers behov och önskemål är ledstjärnan.

Stoppade flygtrafiken

Det mest häpnadsväckande var nog att höra Gia Biagi berätta om hur Chicagos borgmästare för drygt tio år sedan helt sonika en natt kommenderade ut ett antal bulldozers för att gräva hål i asfalten i stadens mycket centralt belägna flygplats – från en dag till en annan stoppades all flygverksamhet!

 

Nu är området, beläget på en konstgjord halvö i Michigansjön, efter en lång planeringsprocess på väg att omvandlas till en 37 hektar stor park. Den största delen kommer att bli en kuperad landskapspark med ”vild” natur men i den norra delen skapas ett område med undervisning och aktiva upplevelser som centrala teman. Och från hela parken har man en fantastisk utsikt över Chicagos skyline!

 

Till sist, apropå Edit Ugrai: hon har nu också fått en efterföljare inom FSS – på föreningens årsmöte direkt efter Nordisk Parkkongress valdes Nicole Lindsjö, stadsträdgårdsmästare i Östersund, till ny ordförande. I styrelsen, inklusive suppleanter, är 6 av 10 ledamöter kvinnor – undrar om Edit Ugrai kunde ana denna utveckling när hon klev in i den synnerligen mansdominerade yrkeskategorin 1986.


Göran Nilsson

Sidor