Krönika
Stadsträd

Hur mår stadsträden?

Publicerad 18 februari 2013

Våra stadsträd längs gator och på torg har många viktiga funktioner. De är en nödvändig förutsättning för ett uthärdligt klimat och en fungerande livsmiljö i städerna. De ger bättre luftkvalitet, bidrar till den biologiska mångfalden och, inte minst, ger upplevelser till stadens invånare och besökare.

 

Men under vilka villkor låter vi gatuträden att växa? Hur är det egentligen ställt med deras hälsa? Och hur ska vi tackla hoten från alla organismer och småkryp som gärna vill sno åt sig delar av kakan (det vill säga trädbeståndet)?

 

Jag är övertygad om att det finns mycket kunskap hos personer runt om i landet, både bland forskare och praktiker, när det gäller hur man ska gå tillväga för att ge träden de allra bästa växtvillkoren. Med inspiration från Tyskland har det bedrivits ett framgångsrikt utvecklingsarbete kring växtbäddars utformning för att skapa gynnsamma rotmiljöer. Bland de första att tillämpa tekniken med skelettjordar fanns Stockholms stad, som har 12 000 gatuträd bara i innerstaden. 2009 publicerade staden en handbok för växtbäddar (finns för nedladdning via nätet) och principerna har också tillämpats i andra delar av landet. Under åren sedan dess har Stockholm fått många nya erfarenheter, därför kommer nu i vår en uppdaterad och reviderad upplaga av handboken.

 

Men – varför blir det då ofta inte riktigt som man tänkt sig vid trädetableringen?

 

Konflikter med rör och ledningar i marken är ofta oundviklig, man tillför för lite vatten, man kanske är oförsiktig vid byggnadsprojekt som ju hela tiden är aktuella i en pulserande stad. Och så är det naturligtvis en fråga om pengar – budgeten tillåter kanske inte en växtjordsuppbyggnad enligt regelboken.

 

När det gäller hoten från skadegörare så är det ju a och o att tillämpa ett varierat art- och sortval. Om 44 procent av gatuträden är lind, som är situationen i Helsingfors enligt en nyligen utförd undersökning, så kan man nog på goda grunder rekommendera en diversifiering i artvalet vid nyplantering.

 

Som sagt, mera kunskap och metoder för att sprida det vi redan kan och vet är viktigt för att våra stadsträd ska må bättre framöver. Projekt som Movium är involverade i tjänar som viktiga pusselbitar i att skapa ett helhetstänkande, till exempel etablering av standard för trädinventering, modeller för ekonomisk värdering av urbana träd och ett kommande projekt om att skapa en standard för skyddande av träd vid byggnation.

 

Göran Nilsson
Koordinator Stadsträd

Sidor