Krönika

Fyra nya teman i fokus för Moviums arbete

Publicerad 12 februari 2015

På Movium fortsätter vi att under 2015 arbeta med stadens utemiljö som resurs för hållbar stadsutveckling. Vi arbetar för en stadsutveckling med fokus på människors livsmiljö och hållbarhet. Täta och gröna städer med hög livskvalitet, där människor har nära och lätt att ta sig till vardagsfunktioner som arbete, skola, fritidsaktiviteter och rekreation.

 

Vi anser att dessa platser, såväl som vägen mellan dem, ska vara gröna och stimulera till att folk rör på sig och träffas över segregerande barriärer. Stadens stråk och platser ska innehålla olika sorters rum och funktioner; rum för lek, samvaro, motion, reflektion, vila. Rum där vi upptäcker nya saker och blir överraskade samtidigt som vi känner oss trygga och hemma. Rum som staden utvecklat tillsammans med medborgarna.

 

Vi tror inte heller att det går att diskutera hållbar stadsutveckling utan att diskutera stadens omland och regionala sammanhang.

 

Under de närmsta åren kommer Movium att utforska detta ämnesområde utifrån fyra teman:

 

Staden och barnen

- barns och ungas perspektiv som verktyg i planeringen

- barns och ungas inflytande

- stadsrum för barn och unga

 

Den hälsosamma staden

- fysiskt välbefinnande

- mentalt välbefinnande

- socialt välbefinnande

 

Stadens ekosystemtjänster

- verktyg för analys och utförande

- olika skalor, växla mellan detalj och helhet

- olika skeden, planering, projektering, förvaltning

 

Kampen om staden

- planeringsideologier

- konkurrensen om marken

- makten över staden och rummen

 

För oss i tankesmedjan är det viktigt att arbeta med frågorna tvärsektoriellt och transdisciplinärt, över gränser och stuprör. Vi kommer att utveckla frågeställningarna utifrån olika funktioner och användningsområden, som park, gata, torg, kyrkogårdar, bostadsgårdar, skolgårdar etc. Vi kommer också att bearbeta dem utifrån olika faser i processen, som planering, projektering, anläggning och förvaltning.

 

Under 2015 kickar vi igång samarbetet med Färgfabriken i Stockholm – något vi ser mycket fram emot. Tillsammans kommer vi bland annat att arrangera släppmingel för Tidskriften Stad, partnerskapsträffar och konferensen Experiment STAD.

 

2015 blir ett spännande år med massor av intressanta aktiviteter där vi kan träffas och utbyta erfarenheter. Välkomna!

 

 

Anders Rasmusson

Chef Movium

Sidor