Krönika
Kyrkogård

Framtidens kyrkogårdsbransch

Publicerad 17 april 2012

Movium Partnerskaps nätverk Kyrkogårds ledord är samverkan. Vi arbetar i ett forum där branschens gemensamma frågor lyfts för att ta del av – och påverka – aktuell forskning och utveckling.

 

I detta väletablerade nätverk inom Movium Partnerskap bedrivs fortlöpande större och mindre projekt kring aktuella frågor inom branschen. Idéerna och uppslagen till dessa kommer från aktiva och engagerade partner som genom nätverksträffar två gånger per år träffas för att, tillsammans med mig, nätverkets koordinator från Movium, diskutera och driva gemensamma frågor.

 

Studenter möter bransch

 

Ett exempel på projekt är Olika miljöaspekter på kyrkogårdsverksamhet som startade hösten 2009, som sammanför stundeter på väg ut i yrkeslivet med praktiker från kyrkogårdsbranschen. Branschens aktuella och angelägna frågor presenteras för intresserade studenter som förslag till projekt- och examensarbeten. Detta har hittills genererat trettiosex färdiga arbeten. Under våren 2012 är ytterligare ett trettiotal studenter aktiva och igång med nya intressanta arbeten.

 

Studenterna kommer huvudsakligen från SLU, men även andra universitet och högskolor finns representerade. Branschen får på detta sätt sina aktuella frågor belysta ur olika perspektiv beroende på vilken inriktning studenten har.

 

Den stora tillströmningen av studenter till projektet har även medfört att antalet som läser poängkursen Kyrkogårdsförvaltning, som ges på SLU i Alnarp i samarbete med Movium, har ökat, något som visar att när branschen intresserar sig för studenter, växer även intresset för branschen bland studenter. Att examensarbeten är efterfrågade på riktigt, och inte bara blir hyllvärmare, upplevs både som stimulerande och motiverande – för båda parter!

 

Ökat intresse

 

Tillsammans har vi alltså inom nätverket Kyrkogård lyckats med att öka intresset för kyrkogårdsbranschen som kunnat profilera sig som en intressant och presumtiv arbetsgivare bland studenter.

 

Movium Partnerskaps nätverk Kyrkogård ligger i framkanten och är till för dig som är intresserad av att gemensamt påverka och driva dina frågor – Välkommen till nätverket Kyrkogård!

 

Angela Sandell
Koordinator nätverket Kyrkogård

Sidor