movium.slu.se

Robotkanin. Illustration: Sigrid Klein.

Krönika

Artificiell intelligens påverkar stadsrummet

Publicerad 21 mars 2019

De senaste månaderna har jag börjat försöka förstå vad artificiell intelligens (AI) är för något och hur den och digitaliseringen kommer att påverka våra liv och stadsrummet. Jag var tidigare inte någon särskilt tech-intresserad person men med jobbet på Movium har intresset för ny teknik väckts, till stor del för att jag tror att det finns en potential i AI för mitt arbete med fortlöpande miljöanalys av den bebyggda miljön. AI-teknikens datorseende kan hjälpa oss att automatiskt hålla koll på stadens utemiljöer och tidigt och systematiskt upptäcka anomalier och skötselbehov.

 

Det talas om att vi är inne i den fjärde industriella revolutionen. Enkelt uttryckt kan man säga att de tidigare industriella revolutionerna gick ut på att automatisera och förbättra fysiskt arbete, från ångmaskinen till internet, som ju är förflyttning av information. I den nuvarande omställningen automatiseras och förbättras även sådant som kräver intelligens, med hjälp av system som uppfattar sin omgivning och vidtar åtgärder som maximerar sina chanser att framgångsrikt uppnå sina mål. Det kan vara bildigenkänning och förståelse för både skriftligt språk, som Google translate, och muntligt, som assistenten Siri i Iphone.

 

Jag tror att AI tillsammans med teknikutveckling kommer att påverka utformningen av stadsrummet för många sysslor som idag är såväl ekonomiskt som mänskligt krävande. Det är sysslor som är tidskrävande och därmed kostsamma. Parkskötsel är till exempel ett jobb som kan utföras av robotar. Det är inte någon avancerad spaning med tanke på alla robotgräsklippare i villaträdgårdarna. Att jag sedan tror att många människor kommer vilja ägna sig åt parkskötsel för att göra ett handtag för sin egen hälsas skull, och för att bidra till samhället, är en annan fråga.

 

Jag tror också att det kommer att bli mycket billigare än vad det är nu att bygga komplexa former eftersom robotar och drönare kan röra sig fritt i alla led och inte behöver skyddsföreskrifter eller byggnadsställningar. Och de kan skapa detaljerade byggelement, till Arkitektupprorets lycka. Drönare kommer, med exakt precision, att kunna formklippa stora träd så att de ser ut som skulpturer av Auguste Rodin.

 

Självkörande bilar kommer nog att få ett genomslag. Men jag tvivlar på att det frigörs större ytor i staden när människor ger upp sitt eget ägande, delar på fordonen och bilarna blir färre. Många kommer fortfarande att vilja ha ett eget fordon för att det ger tidsvinster och frihet, även om det korkar igen vägarna. Men jag tycker att det är intressant att se om den nuvarande invasionen av elscootrar i några av våra städer kommer att innebära några långsiktiga förändringar i människors beteende gällande mobilitet, kollektivtrafik och ägande.

 

En teknik som redan är här är augmented reality – att lägga ett datasimulerat "lager" på verkligheten med hjälp av smartphonens GPS och kamera. Det är den teknik som finns mobilspelet i Pokemon Go. En augmented reality-teknik som håller på att utvecklas är att placera in en digital modell av en planerad byggnad på rätt plats i sitt verkliga sammanhang så att man kan gå runt på plats och genom sin telefon se byggnaden i olika vinklar. Man kan på ”riktigt” få reda på hur en byggnad kommer att se ut i rätt skala på plats utan det visuella krafs av luftballonger och folkliv som arkitekternas renderade bilder ofta förmedlar. Detta bör kunna bli ett mycket bra planeringsunderlag.

 

En annan fascinerande nygammal innovation är fotogrammetri, då datorn/telefonen skapar en tredimensionell modell av tvådimensionella bilder. Detta gör att man kan 3D-scanna något med en vanlig mobilkamera och få sin bostad, med hyfsad precision, uppmätt och uppritad i cad-plan genom att filma i den. Digitaliseringen möjliggör att vi i hög utsträckning kan leva våra liv utan att träffa andra människor. Detta ställer krav på ännu bättre utemiljöer som kan föra oss människor samman. För vi behöver varandra, och det är kanske där parkskötseln kommer in.

HARALD KLEIN

Kommentarer

5G utbyggnad har allvarliga hälsorisker

Hej Harald Klein! 
 
Jag har läst din artikel och jag förstår hur du och många andra tänker. Jag förstår att människor attraheras av alla de fördelar som presenteras med den nya tekniken. Jag vill dock att man noga tänker igenom vad denna teknik kommer att medföra. Sen vill jag att man förstår och inser att det är vinstdrivande globala telekomföretag som ligger bakom teknologin. Jag vill att man drar i handbromsen lite och lägger ihop de fakta man får fram av detta. 
 
Vi i Sverige har en statlig myndighet som har till uppgift att informera om risker med strålning. Den heter. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Tyvärr så är folket på denna myndighet väldigt dåligt pålästa när det gäller riskerna med strålning. Det är sorgligt att konstatera detta, för det gör att hela den planerade utbyggnaden av tex 5G får pågå utan att där varit någon oberoende utredning av eventuella risker med det. Det innebär också att vi i svenska skolor utsätter barn för väldigt hög strålning. Det är nämligen så att den gräns för hur hög strålning vi beräknas tåla är uträknad för en vuxen manlig person och inte för barn. Sen är det också så att strålningen ökar om man har flera wifi sändare i samma byggnad. Strålningen blir också större om man låter varje barn ha en egen läsplatta/dator. I många andra länder har man förbjudet wifi och mobiler i skolor, men i Sverige uppmuntrar man istället skolor att installera detta. 
 
Jag skulle önska att alla försöker att läsa på om speciellt hälsoriskerna med strålning. Vi har i Sverige en ideell stiftelse, Strålskyddsstiftelsen, som arbetar för att sprida kunskap om riskerna med den strålning där är från trådlös teknologi. De försöker även informera allmänheten om de risker där är med den planerade utbyggnaden av 5G. Här nedan har jag lagt till en länk till deras hemsida. Gå in där och läs på om vilka allvarliga hälsorisker där är med tekniken. När vi människor får kunskap om de faktiska hälsorisker där är, så är jag övertygad om att ingen vill att detta ska byggas ut i vårt samhälle. Det vore helt förödande för inte bara människors hälsa utan för allt annat liv med djur och växter inräknat. 
 
Med vänliga hälsningar
Veronica Axelsson
 
https://www.stralskyddsstiftelsen.se/
 
 

Hälsorisker med strålning

Lyssna på 3 min videoappellen till UN och WHO från 247 vetenskapsmän från 42 nationer som kräver DRASTISKT SÄNKTA GRÄNSVÄRDEN för den redan nu befintliga MIKROVÅGSSTRÅLNINGEN i form av alla våra trådlösa nätverk. Detta är före utrullningen av 5G mycket höga frekvenser sk millimetervågor. Citat Martin Blank talesperson från Scientists org " Vi har skapat något som skadar våra celler och vårt DNA och dödar många av oss i förtid och det håller på att spåra ur. Vårt samhälle badar i mikrovågsstrålning." https://vimeo.com/123468632?fbclid=IwAR1KTcfD85THb95z_F4qMH53BAhc_9Ft_aV...
Fler och fler blir sjuka av de trådlösa nätverken. Mikrovågsstrålningen orsakar DNA skador, oxidativ stress på cellerna, neurologiska sjukdomar, cancer, hjärntumörer, hörselgångstumörer, kalciumläckage i hjärnbarriären, mikrovågssyndromet, elkänslighet med en rad olika symptom bla: https://www.stralskyddsstiftelsen.se/risker/symtom/
217 till dags dato vetenskapsmän har skickat in en skrivelse till EU där man kräver ett STOPP FÖR 5G sk Moratorium. 5G är millimetervågor på mycket höga frekvenser. Tiotusental nya mobilsändare kommer att sättas upp på lyktstolpar och dylikt väldigt tätt! https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2017/09/stoppa-5g-over-180-vetenskapsman-och-lakare-varnar-for-allvarliga-halsorisker/?fbclid=IwAR0B_r70D-A6s1Z2noooPWk1P1XTxIX4_IWUwmDvkPeyX8T2BlVk1Krmadc
157 vetenskapsmän och 86 miljöorganisationer från hela världen begär NYA GRÄNSVÄRDEN som verkligen skyddar mot riskerna med den ökande mikrovågsstrålningen från trådlös teknik. Den industrivänliga organisationen ICNIRP har rekommenderat nygamla värden som konserverar en föråldrad och ovetenskaplig föreställning som tillåter att hela världens befolkning och det biologiska livet exponeras för känt skadliga nivåer av mikrovågsstrålning. Sprid detta. Slå hål på myten, lögnen, om att alla forskare skulle vara överens om att det inte finns hälsorisker. Riskerna, inklusive risk för cancer och skador på hjärnan, är mer klarlagda än någonsin tidigare. https://www.emfcall.org/?fbclid=IwAR2YjQpyfJADz5MoH5ZT8bjX7lU0yjVCJXh87_...
Skicka efter informationsbroschyrer från Strålskyddsstiftelsen här: http://www.stralskyddsstiftelsen.se/stod-oss/kampanjer/ och dela ut till alla ni känner/möter! Det är våra barn och barnbarns framtida hälsa och liv det handlar om!
SKRIV UNDER, den internationella appellen/listan individuellt för att STOPPA 5G. https://www.5gspaceappeal.org/sign-individual
 

Sidor