Faktablad
Movium Fakta 5 2019

KAN VÄXTVÄGGAR ERSÄTTA GRÖNSKA PÅ MARKEN?

Publicerad 20 november 2019

Växtväggar har blivit ett argument för att bygga tätare men ändå till synes gröna städer. Men kan denna typ av växtlighet ersätta grönska på marken och hur är det med de positiva effekter som växtväggar tillskrivs – finns det belägg för dem? Detta Movium Fakta är baserat på en masteruppsats vid SLU i Alnarp, där en omfattande vetenskaplig litteratur har gåtts igenom för att se vilka belägg som egentligen finns för växtväggars positiva och negativa effekter.

 

Av Katrin Jansson och Bengt Persson

 

 

Här hittar du referenslistan till Movium Fakta nr 5/2019

 

Inte prenumerant? Självklart kan du köpa faktabladet i Moviums nätbokhandel >>