Tankesmedjan
Movium
7 sep -
8 sep
Köpenhamn, Danmark

Den lekfulla staden: case Köpenhamn

Publicerad: onsdag 10 maj 2023

Människor och cyklar på cykelbro. Foto.

Upplev Köpenhamn på cykel!

På studieresan upplever, diskuterar och utvärderar vi den lekfulla staden utifrån utformning, materialval och hållbar stadsutveckling i både nya och etablerade stadsrum i centrala Köpenhamn. Under första dagen kommer vi att se stora delar av centrala Köpenhamn på cykel med intressanta stopp på vägen.

Andra dagen, till fots, blir mer fokuserad med observationer och diskussioner vid intressanta stadsmiljöer i innerstaden kring lekfullhet men även kring kampen om utrymmet och hur det används i den förtätade staden. Ett särskilt fokus riktar vi mot barns och ungas lekmiljöer på lekplatser och skolgårdar.

Studieresan vänder sig till dig som till exempel arbetar med landskapsarkitektur, stadsplanering, social hållbarhet och implementering av barnkonventionen i urban planering.

Mer info och anmälan