movium.slu.se

Aidin Zandian

movium.slu.se

Tidskriften Stad
DEBATT STAD 9

Ingen lösning på krisen utan ungas röster

Publicerad 17 juni 2015

Att bygga bostäder som efterfrågas av unga vuxna är inte bara viktigt för att lösa bostadsbristen, det handlar även om demokrati. Bostäder är en mänsklig rättighet. Därför bör det vara en självklarhet att de etablerade aktörerna vidgar perspektiven, att deras tolkningsföreträde bryts och att unga vuxnas röster börjar inkluderas mer i bostadsdebatten. Det pratas mycket om oss men sällan med oss.

 

Bostadsbyggandet i Sverige har i över 20 år inte hängt med befolkningsökningen. Bostadsköerna har vuxit och snittiden för en bostad i bland annat Stockholm stads bostadsförmedling är nu cirka sju år. Över 300 000 personer i åldrarna 20–27 står utan en egen bostad i Sverige. Förutom avsaknaden av en egen bostad innebär bostadsbristen för unga vuxna inte sällan otrygga boendeformer såsom andrahandskontrakt, svartkontrakt, höga hyror, ofrivilligt inneboende eller mambos. Vi unga vuxna är visserligen ingen homogen grupp, men tre saker har de flesta av oss gemensamt: osäkra anställningsvillkor, en ekonomi som gör det omöjligt att ta ett bolån och otillräckligt med kötid.

 

Unikt projekt

jagvillhabostad.nu har sedan 2009 arbetat med ett koncept vi kallar Snabba Hus. 2012 ingick vi i ett samarbete med Svenska Bostäder med målet att förverkliga bostadskonceptet och bygga mobila hyresrätter för unga, till en rimlig hyra. Snabba Hus är ett unikt projekt där unga är initiativtagare och där unga vuxnas perspektiv inkluderats sedan starten. jagvillhabostad.nu:s medlemmar har tillsammans med våra projektansvariga jobbat fram allt ifrån lägenhetens storlek och utformning till områdenas utemiljö för att säkerställa att det blir så bra som möjligt.

 

Projektet Snabba Hus visar att det är fullt genomförbart att lyssna på unga vuxnas behov och få oss att delta i processen. Resultatet innebar schyssta bostäder på 32 kvadratmeter, i kollektivtrafiknära områden till en hyra som unga vuxna har råd att efterfråga. Nu saknas bara viljan från makthavare.

 

Samma önskan

Att fortsätta bygga dyra bostäder, som vi inte efterfrågar, eller hysa in landets unga vuxna i små bostäder på 10 kvadratmeter kommer aldrig att vara lösningen. Det vi efterfrågar är inget konstigare än tidigare generationers önskemål – en schysst bostad i kollektivtrafiknära läge och till en rimlig hyra Nu har regeringen lovat att bygga 250 000 bostäder på fem år med ett särskilt fokus på byggande för unga vuxna och studenter för att komma tillrätta med den enorma bostadsbristen. Men en viktig pusselbit kvarstår – sättet att prata om bostäder för unga vuxna måste förändras. Byggbolag, tjänstemän, arkitekter och politiker – börja lyssna på oss! Vi finns här och berättar gärna för er om unga vuxnas situation och behov. Vi har även visat i praktiken

genom Snabba Hus-projektet att det faktiskt blir bra för alla parter att lyssna på oss. Låt oss därför tillsammans göra demokratin två tjänster – vi ger unga vuxna inflytande över vad som faktiskt byggs för dem samtidigt som vi motverkar unga vuxnas växande exkludering i samhällslivet på grund av bostadsbristen.

AIDIN ZANDIAN
ordförande i jagvillhabostad.nu Stockholm