movium.slu.se

Illustration: Nils-Petter Ekwall

movium.slu.se

Foto: Monica Sandberg

movium.slu.se

Foto: Monica Sandberg

movium.slu.se

Foto: Göran Nilsson

movium.slu.se

Hur kan kyrkogårdens överblivna ytor få nytt liv?

På många begravningsplatser blir andelen icke aktiv begravningsmark – utan gravvårdar och blomstersmyckningar – större än antalet nya gravar som upplåts. Här finns höga kulturhistoriska värden och gröna strukturer värda att bevara. På andra kyrkogårdar/begravningsplatser kan överskottet på mark handla om att en tidigare utbyggnad av begravningsplatsen helt eller delvis inte behövts.

 

Studenttävlingen söker idéer som inspireras av kyrkogårdens/begravningsplatsens överblivna ytor och som kan få nytt liv.

 

Tankesmedjan Movium vid SLU, Sveriges Kyrkogårdsoch Krematorieförbund (SKKF) och Stenindustriförbundet, bjuder i samarbete med SLU in studerande vid SLU:s program för landskapsarkitektur, landskapsingenjör och trädgårdsingenjör till designtävling 2019.

PDF icon Inbjudan och program till studenttävling 2019

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Maximillian tipsar: KARTA 1 och KARTA 2 (infotexten hittar du längre ner)

PDF icon karta_1_-_ostra_kyrkogarden_kv_14_a.pdfPDF icon karta_2_-_sodra_sallerup_gravar_nr_803-902.pdf

DATUM

6 februari - 2 april 2019

Alnarp


Sista anmälningsdatum: 2 april 2019

Kontaktpersoner :
■ Maximilian Löfgren
   Malmö kyrkogårdsförvaltning
   maximilian.lofgren@svenskakyrkan.se
   040-279 427 
   
 
■ Tord Engeström
   Uppsala kyrkogårdsförvaltning
   tord.engstrom@svenskakyrkan.se
   018-43 03 541
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tord tipsar om en lämplig plats i Uppsala.
 
Beskrivning av Gamla kyrkogården i Uppsala:
Gamla kyrkogården i Uppsala anlades efter 1793 och har sedan byggts ut till 1960.
Arkitektur från barock stil till engelsk landskaps stil och stilarna där emellan.
14 000 gravplatser och spridda över hela området finns det 4 000 återlämnade gravplatser.
De finns i den äldsta delen med gravplatser med stora gravstenar och ramar i grusområde och
I det området med gräsmattor och buskage som bakgrund och allt där emellan.
Det finns inget större sammanhängande område med återlämnade gravplatser.
 
Alla återlämnade gravplatser på Gamla kyrkogården är märkta med en blå markering på skötselsstickan.
 
OBS! Det krävs ett besök på kyrkogården för att skapa sig en bild av verkligheten.
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maximillian tipsar om två lämpliga platser/exemplar i Malmö.

Det finns två ytor som kan fungera som lämpliga exempel/referensytor. En äldre gård på Östra kyrkogården kv 14A och en nyare del av Södra Sallerup. Som framgår när man ser dem på plats så är endast ett fåtal gravplatser upplåtna. Se KARTA 1: Östra kyrkogården kv 14 A, och KARTA 2: Södra Sallerup gravar nr 803-902, här ovan!
 
OBS! Du får gärna återkomma om du har mer specifika frågor om områdena eller vill ha detaljer kring befintliga gravar på någon av dem.

(Senaste uppdatering av sidan 2019-02-27, kl. 11:42)