movium.slu.se

Tidskriften Stad
STAD 24 - REFLEXION

Hej medborgare!

Publicerad 5 mars 2019

Vilken färg vill du ha på den nya gungställningen bredvid ditt hus som just sålts till en riskkapitalist?

 

För några år sedan berättade det allmännyttiga bostadsbolaget Botkyrkabyggen att de skulle sälja

1 300 av de bostäder de ägde på Albyberget norr om Stockholm. Det var framför allt unga människor i området som engagerade sig för att på demokratisk väg få kommunen att ändra sitt beslut att sälja deras hem till en riskkapitalist.

 

I flera debattinlägg beskrev bland andra Emma Dominguez hur de blev motarbetade av kommunen. De fick inte lov att sprida information om sin rörelse, Alby är inte till salu, på fritidsgårdar och bibliotek, trots att det ligger i verksamheternas uppdrag att jobba med deltagande och inflytande. De lämnade in 2 000 namnunderskrifter för att förhindra försäljningen, men initiativet diskvalificerades med hänvisning till att en del av namnen var oläsliga. Enligt Emma Dominguez har kommunen och Botkyrkabyggen ringt polisen vid två olika tillfällen i samband med gruppens fredliga protester. De ungas engagemang togs inte på allvar av lokala myndigheter, snarare sågs det som störande.

 

Riskkapitalbolaget lovade dyrt och heligt att de hade långsiktiga planer med sitt ägande och försäljningen genomfördes. I höstas blev det dock känt att bostäderna återigen är sålda. Denna gång till D. Carnegie, som i sin tur ägs av Blackstone, ett av världens största riskkapitalbolag specialiserat på bostadsköp i så kallade utsatta områden. Affärsidén är enkel. När boende flyttar ut renoveras bostaden och hyran höjs. Ingen vräks, det hela är helt lagligt. Men gentrifieringen är ett faktum

 

Alby är inte till salu är ett exempel på en demokratisk rörelse som värnar sitt lokalsamhälle. Det låter ju som exakt som det som efterfrågas av så många politiker och kommunala tjänstemän, som beklagar sig över medborgares låga intresse i samhällsfrågor. Men i det här fallet ledde engagemanget till ett brustet förtroende för myndigheter. Engagerade boende ville påverka sin situation, men kommunen lade locket på.

 

Utförsäljningen av allmännytta som leder till protester och organisering är tyvärr inte någon unik händelse. Det är inte ett undantag utan snarare en vanligt förekommande situation i Stockholms ytterområden.

 

I slutet av förra året startades i Husby nätverket Rädda hyresrätterna. Den 28 januari arrangerade de tillsammans med bland andra Hyresgästföreningen en manifestation vid stadshuset i Stockholm. Nätverket Rädda hyresrätterna vill kämpa mot »marknadshyror, skamlösa renoveringshyror och alla försök att ombilda och sälja ut allmännyttan«. Ursprunget är det blågröna styret i Stockholm som vill ombilda och sälja ut hyresrätter till privata fastighetsägare. Sedan nätverket bildades har en ny regering tillträtt som gjort deras sak än mer angelägen. Liberalernas och Centerpartiets krav på fria marknadshyror vid nybyggnation har fått fler än en debattör att ryta till. Hyresgästföreningen är en av organisationerna som varnar för den otrygghet som detta beslut medför. Ett tryggt boende för alla människor är viktigt för hela samhället, kommenterade Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder strax efter att det stod klart att Stefan Löfven bildat ny regering i januari.

 

Jag tycker mig höra många dubbla signaler inom stadsbyggnadsvärlden. Den ska å ena sidan demokratiseras, utvecklas av lokalt engagemang och medborgardialoger ska vara obligatoriskt. Å andra sidan flyttas makten längre från de boende och deras hem blir allt mer en vara på en global marknad. Du ska engagera dig – men i rätt frågor. Välkommen att tycka till om färgen på den nya gungställningen!

KARIN ANDERSSON