Nyhet

Det våras för utomhuspedagogiken!

Publicerad 17 maj 2016

 

Torsten Kellander har både byggt upp och spridit idéerna om odling och lustfylld matematik utomhus via Mattelabbet och fortbildat tusentals pedagoger både i Sverige och utomlands. Här är senaste nytt:

 

  • Nytt Utomhuspedagogiskt centrum vid Hushållningssällkapets försöksstation Öjebyn utanför Piteå.
Torsten Kellander har tillsammans med illustratören och trädgårdsdesignern Anette Blåberg, en av kollegorna i Odla lärande, gänget som vann 2015 års skolgårdstävling Malmö, fått i uppdrag att skapa ett utomhuspedagogiskt centrum för hela Norrbotten, inklusive Mattelabb.

 

  • Göteborg, Angered. Efter Torsten Kellanders föreläsning för ett sjuttiotal pedagoger första veckan i maj vill Göteborg nu bygga upp både Mattelabb och Odlingslabb.

 

  • Nystartat fyraårigt skolgårdsprojekt i Mörbylånga. Torsten Kellander blir konsult för att, tillsammans med Annette Blåberg, analysera och komma med förslag på hur kommunens skolgårdar ska utvecklas i samarbete med barn och pedagoger. Skolchefen finansierar projektet som har fokus på motorik, pedagogiska utemiljöer med biologisk mångfald och plats för ro och vila. Inklusive nya Mattelabb som anläggs som en del av pedagogernas önskemål. 


 

  • Pedagogiska manualer.
 Gruppen Odla lärandet utvecklar nu också Odlingslabb, insektsträdgårdar och andra delar på skolgården med underlag för anbudsförfarande och pedagogiska manualer till pedagoger. Detta för att skapa miljöer med biologisk mångfald, utrymme för spännande motorik på skolgårdarna, och inte minst för att hjälpa ovana pedagoger att våga förflytta delar av undervisningen utomhus. 


 

Heja Torsten, säger vi!

Läs mer om Odla lärandet.

 

FOTO: TORSTEN KELLANDER