movium.slu.se

Foto: Göran Nilsson

movium.slu.se

Foto: Luleå kommun

movium.slu.se

movium.slu.se

Dagvattenhantering och växtmiljöer i nordligt klimat

Välkommen till nätverksträffar och seminarier i Luleå för personer verksamma med park- och stadsmiljöfrågor – ett samarrangemang mellan Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare (FSS), Tankesmedjan Movium och Luleå kommun. Dag 1 innehåller nätverksträff inom ramen för FSS verksamhet samt diskussion kring hållbar stadsutveckling och ekosystemtjänster. Under Movium Partnerskaps-träff dag 2 blir det fördjupning kring ”grön” teknik för dagvattenhantering samt växtval för nordligt klimat.

PDF icon INBJUDAN & PROGRAM

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  EFTERDOKUMENTATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

PDF icon dagvatten_lulea_sjoman-pm.pdfPDF icon fss_20190319-pm.pdfPDF icon presentation_movium_partnerskap_lulea_190320_klein-pm.pdfPDF icon presgodeckeblecken-pm.pdfPDF icon trad_for_norrland_-_ahorarversion_sjoman-pm.pdf

DATUM