Bokhandel

Svensk sortklassificering av odlade växter – Prydnadsväxterna och deras Grupper

Publicerad 18 oktober 2022

Kärt barn har många namn och inom växtvärlden kan namnen bli förvirrande många. Den här boken presenterar en lättillgänglig översikt av samtliga Grupp-namn (med motsvarande svenska namn, när sådant finns) som använts i SKUD för prydnadsväxter. Många av Gruppernas karaktärsbaserade likheter beskrivs i text och flera illustreras med fotografier. Syftet är att underlätta kommunikationen och skapa en svensk namnstandard för kulturväxter.


Ladda ned boken som pdf >>


Du kan också köpa den i vår nätbokhandel >>