movium.slu.se

Bokhandel

Ny bok på gång!

Publicerad 19 mars 2021

Vad händer om man planerar staden ur barnets perspektiv? Hur kan politiker och beslutsfattare, med ansvar för barns vardagsliv, skapa förutsättningar för en barnvänlig stadsplanering? Kan konventionen om barnets rättigheter vara ett stöd i komplexa planeringsfrågor? Ger Agenda 2030, Strategi för levande städer och politiken för gestaltad livsmiljö stöd för en barnvänlig stadsplanering?

 

Tankesmedjan Movium vid SLU vill hävda det. Men för att lyckas krävs en kraftfull barnpolitik, som tar sitt avstamp i en vision om ett hållbart samhälle där barns och ungas perspektiv är avgörande för framtiden.

 

Barn-Plats-Lek-Stad är skriven av Lena Jungmark, nationell koordinator för barns och ungas utemiljö, Tankesmedjan Movium vid SLU. Skriften är just nu under produktion och kommer ut under våren.

TITTI OLSSON

Kommentarer

Barns plats lek stad

Hej
Vi vill gärna ha den här boken när den kommer ut!

Barn plats lek stad

Hej, tack för respons och visat intresse! Boken kommer ut i vår och när den är färdig presenterar vi den här på vår hemsida, så håll utkik. Sen går den att köpa i vår nätbokhandel via vår webb.

Boken släpps

Hej, boken kommer att finnas för försäljning i början av juni. Trycks nu!