Bokhandel

Barn-Plats-Lek-Stad

Publicerad 2 juni 2021

Vad händer om man planerar staden ur barnets perspektiv? Hur kan politiker och beslutsfattare, med ansvar för barns vardagsliv, skapa förutsättningar för en barnvänlig stadsplanering? Kan konventionen om barnets rättigheter vara ett stöd i komplexa planeringsfrågor? Ger Agenda 2030, Strategi för levande städer och politiken för gestaltad livsmiljö stöd för en barnvänlig stadsplanering?


Ladda ned boken som pdf >>


Du kan också köpa den i vår nätbokhandel >>

Kommentarer

Ett äkta manifest för barnets bästa

Denna skrift har förutsättningar att fungera som batong framöver. Lena Jungmark och hennes kolleger på Movium visar framfötterna som barnens ambassadörer. Denna välstrukturerade argumentsamling borde alla ställa sig bakom och använda som murbräcka i fortsatt arbete för barnets bästa i stadsutvecklingen.

Kunskap och aktion

Tack för din kommentar Petter! Med skriften vill vi höja medvetenheten om vad som händer med barns vardagsmiljöer när vi väljer att prioritera andra mera högljudda planeringsintressen. Men också formulera vad som behöver göras för att skapa förändring som gynnar lek och rörelsefrihet.