Bokhandel

Barn-Plats-Lek-Stad

Publicerad 2 juni 2021

Vad händer om man planerar staden ur barnets perspektiv? Hur kan politiker och beslutsfattare, med ansvar för barns vardagsliv, skapa förutsättningar för en barnvänlig stadsplanering? Kan konventionen om barnets rättigheter vara ett stöd i komplexa planeringsfrågor? Ger Agenda 2030, Strategi för levande städer och politiken för gestaltad livsmiljö stöd för en barnvänlig stadsplanering?


Ladda ned boken som pdf >>


Du kan också köpa den i vår nätbokhandel >>