Videofilm

Publicerad 1 januari 1994

"Sopor - helt enkelt" är namnet på en ny videofilm om avfallshantering med kompostering. Filmen beskriver hur de tre bostadsrättsföreningarna Rinnbo, Harrie och Kinnebäck i Kävlinge kommun, om totalt 355 marklägenheter, helt ändrat rutiner för avfallshantering. Förändringen innebär en årlig inbesparing av renhållningsavgifterna på 378 000 kr (1994 års taxa).

Steg för steg skildras förändringen. En miljökommitté tillsätts och containerplatsen ersätts med en egen återvinningscentral med bemanning på öppettider.

Filmen följer kommitténs arbete och tar del av de boendes både tveksamhet och entusiasm inför källsortering och kompostering av trädgårds- och köksavfall. Det finns

också ett avsnitt om hur man ska sköta en kompost för att få ett godtagbart resultat. Råden förmedlas av komposteringskonsulten Karin Persson.

De tre bostadsrättsföreningarna utgör vad man kallar "goda exempel", väl värda att ta efter. Därför föddes idén om en videofilm. Den vill inspirera till en kretsloppsanpassad avfallshantering och klarlägga förutsättningarna för en problemfri kompostering.

Filmen är producerad av Hagblom Video. Speltid 14 min. Pris 250 kr (inkl. moms). Frakt tillkommer. Videon beställs genom HSB-Mellersta Skåne, att. Hans- Erik Larsson, Box 1712, 221 01 Lund.

Sidor