Utemiljö, nr 3 1993

Publicerad 1 januari 1993
Tidskrifter


"Upphandlling med funktionsstyrning" presenterar ett förslag till upphandling, som tagits fram av en arbetsgrupp inom Stockholms kommun tillsammans med Taggen Markkonsult AB. Funktionsstyrd entreprenad innebär att entreprenören ansvarar för att parkmarken fungerar på ett avtalat sätt istället för en detaljreglering av arbetsuppgifter som ska utföras.

Kaj Rolf presenterar under titeln "Skelettjord - ny planteringsjord" ett nytt system för plantering av träd, som tillfredsställer både ingenjörens krav på markens bärighet och trädets krav på tillräcklig jordvolym.