Utemiljo nr 2, 1994

Publicerad 1 januari 1994
Tidskrifter


I detta nummer av norska Utemiljo uppmärksammas 10 markbyggnadsanläggningar som färdigställts under de senaste åren runt om i Norge. Av dessa framstår Nordre gate i Trondheim, Storgata i Tromsö och anläggningarna i Kristiansund inför dess 250- års jubileum år 1992 som speciellt väl designade och utförda.

I två andra artiklar diskuteras hur gamla anrika kyrkogårdar skall förvaltas och användas i framtiden. Den ena artikeln handlar om Highgate Cemetery i London och den andra om Selje kyrkogård på Stadlandet. (Sven-Erik Svensson)

Sidor