Utemiljö 6/93

Publicerad 1 januari 1993
Tidskrifter


Begreppet funktionsstyrd entreprenad förklaras av Sven-Erik Henriksson. Han lyfter fram fördelarna och understryker att denna form av upphandling kräver kompetenta entreprenörer och därmed minskar risken att tillfälliga lycksökare ska kunna slå sig fram.

Äpplen är numera kultur. Än en apelgård har invigts i Värmland, Echstedska gården i Kila, Säffle. Det är en del av nordiska genbankens nätverk för att bevara trädgårds- och lantbruksväxter.

Detta nummer innehåller också en summering av Statens maskinprovningars test av motorhackor och jordfräsar ur arbetsmiljösynpunkt. Tyvärr kan inte någon av de testade maskinerna utnämnas till "gott köp".

Sidor