Utemiljo 3/1993

Publicerad 1 januari 1994
Tidskrifter


I detta nummer av norska Utemiljo finns flera intressanta artiklar. En artikel "Hostlovet - parkens egen gjodselfabrikk" beskriver att lövmalning har lyckats mycket bra i Oslos parker och att metoden nu sprider sig till andra delar av Norge. Vidare har man hösten 1993 provat lövmalning med en slaggräsklippare som normalt används på extensiva gräsytor. Dessa prov visar att slaggräsklipparen är marknadens effektivaste och lönsammaste redskap för lövmalning.

Vidare beskrivs almsjukans explosiva spridning i Norge. Landbruksdepartementet frågar sig om det är värt att satsa mer pengar i kampen mot almsjukan, eftersom det närmast är en ostoppbar process som sker i naturen.

I en artikel "Snacks for oyet" presenteras Ole Bulls Plass och Olav Kyrresgate, två mycket inspirerande och omdiskuterade stads-miljöer, i Bergen. (Sven-Erik Svensson)

Sidor