Uppskattad kurs om sommarblommor

Publicerad 1 januari 1993
Nyheter


Den 14 och 15 september genomförde MOVIUM kursen sommarblommor i offentlig miljö. Skall man döma av kursvärderingarna blev mottagandet mycket positivt. Kursen tillfredsställde uppenbarligen ett uppdämt behov. Antalet deltagare var 74 medan över 30 får stå över till nästa år. Intresset för kursen gav mersmak vilket innebär att den sannolikt återkommer i nästa års kursutbud. Trots det besvärliga ekonomiska läget för de flesta förvaltningar framkom det att sommarblommor verkar vara "inne" just nu. Fina sommarblomsplanteringar efterfrågas till exempel av restauranger, hotell och affärer för att dra till sig turisters och andras intresse. Här borde öppnas sig intressanta sponsormöjligheter.

Bland de medverkande gjorde Rigmor Celander och Mona Holmberg stor succé genom att på ett medryckande sätt berätta om sina planteringar i Göteborgs botaniska trädgård som antagligen tillhör de mest nyskapande i Europa. Sven Olof Wennerberg gav, kryddat med västsvensk humor, exempel på hur man arbetar med sommarblommor i Trollhättan. Som svar på de föregående talarnas idé om att sätta slagkraftiga namn på rabattkompositionerna för att skapa intresse tänkte han till det kommande året använda namnen älvdans eller helvetesfallet beroende på konjunkturläget.

Annicka Anderberg Boman berättade om mödorna med att restaurera delar av Kronprinsessan Margaretas rabatter på Sofiero. Några sorter finns faktiskt fortfarande i sortimentet men i övrigt gällde det att komma så nära originalet som möjligt.

Silke Schlüter från Hammenhög gav en fyllig bild av det stora utbud av sommarblommor som står till buds.

Hartmut K. Schüssler visade många exempel på hur sättet man odlar plantorna på sätter sin prägel på dem även i rabatterna. Han efterlyste mer "ofanism" dvs. folk skall vid åsynen av en spännande sommarblomplantering gärna ropa "å fa"n" av överraskning och hänförelse.

Rune Bengtsson berättade om sommarblommornas biologi och Ulf Nordfjell visade att man i norra Sverige har utmärkta förutsättningar för denna växtgrupp. Han pläderade för sommarblommor som komplement i perennrabatter under 1-2 år under vilken tid perennerna hinner växa sig starka.

Efter den avslutande diskussionen avslöjades att MOVIUM kommer att instifta ett pris 1994 för bästa sommarblomanvändning. Vid bedömningen kommer särskilt hantverksskicklighet, nytänkande och god växtanvändning att beaktas. Mer detaljer längre fram. (Rune Bengtsson)