Uppsala Naturforum 93

Publicerad 1 januari 1993
Nyheter


Miljöfrågornas ställning i samhället är starkt beroende av en engagerad opinion. Många har en allmän känsla av att vi har miljöproblem men saknar insikt om vad vi kan göra som individer. En förutsättning för engagemang och ändrade attityder är att det finns möjligheter till rika naturupplevelser.

I Uppsala har man bildat Naturforum 93 för att spegla principiellt viktiga och aktuella miljöfrågor. Man vill locka till debatt genom att ta upp konkreta regionala exempel. Som huvudarrangemang genomförs tre seminarier:

30/8 Är landskapet lönsamt? -- näringsliv och natur i samverkan

31/8 Å-rike Fyris

1/9 Stad och landsbygd i samspel Huvudarrangör är Uppsala kommun. För ytterligare information kontakta: SLU-Konferensservice, Box 7034, 75007 Uppsala. Tel 018/671533.