Tungmetaller i odling och miljö

Publicerad 1 januari 1994
Nyheter


Detta Aktuellt från lantbruksuniversitetet är en sammanställning över dagens flöden av tungmetaller och hur de påverkar vår miljö. Vilka metaller är nyttiga och vilka är enbart skadliga, hur påverkar olika miljöfaktorer metallernas uppträdande och hur farligt är kadmium är frågor som ställs. Detta häfte tar inte bara upp hur odling och livsmedel påverkas utan också hur tungmetaller återverkar på skog och naturmiljö, på tama och vilda djur samt hur samhället agerar för att begränsa skadliga effekter. Författare är statskonsulent Olle Pettersson. (Aktuellt från lantbruksuniversitetet 442, Uppsala 1994)

Som synes händer en del som gör att politikerna måste tänka om och då borde också de gröna frågorna ha sin givna plats. Det gäller att haka på, delta i debatten och försöka påverka besluten. Att "hänga aktualiteten i rockskörtet" fick jag för länge sedan lära som ett bra recept att få ut sitt angelägna budskap.