Tuin & Landschap nr 6 1994

Publicerad 1 januari 1994
Tidskrifter


God arbetsmiljö i samband med gravstenstransporter går att lösa enligt en artikel om arbetsförhållandena på "Niewe Ooster begrafplaats" i Amsterdam, som lyfts fram som ett föredöme.

Kvaliteten hos vedartade planskoleväxter kan generellt kopplas ihop med fuktighetsförluster. Det blev resultatet efter ett omfattande "kvalitets- projekt", vilket sammanfattas i en uppsats av Marein Kolkmeyer. Man konstaterar att fuktigheten måste behållas i alla produktionsled. Uttorkning kan bero på för tidig upptagning, felaktig avbladning, oskyddad transport (2-3 tim ger oreparabla skador), felaktig jordslagning eller felaktig kyllagring (bl.a. för mycket plantor i förhållande till kylkapaciteten).

Nya sorter av "Dicentra, en gammal trädgårdsväxt i ny skepnad", beskrivs i en artikel med vackra färgbilder. Den allt större avsaknaden av Salix- buskage, som förr skördades och användes på olika sätt, beskrivs i en annan artikel som en landskaps- och kulturhistorisk förlust eftersom de är typiska för det holländska landskapet.

Sidor