Tuin & Landschap nr 21 1993

Publicerad 1 januari 1993
Tidskrifter


Även i Nederländerna är det hårda tag med nedskärningar inom den offentliga förvaltningen. Parkförvaltningarna måste marknadsföra sig och visa att de har existensberättigande inför de politiska prioriteringarna. Hur detta kan gå till beskriver Joost van Dijk och José Koster från "Adviesburo Groene Technieken" i Nijmegen. De betonar att det är invånarnas behov och synpunkter som ska väga tungt i motiveringarna, inte parkförvaltningens egna. En opinionsundersökning visade att 40% av den nederländska befolkningen tycker att det görs för lite för att upprätthålla den gröna miljön. Författarna anser att de som ska bruka den gröna miljön måste ha ett ord med i laget. Man kan både diskutera planer med dem och engagera dem i underhållsarbetet. Det är viktigt att ge en positiv syn på parkarbetet, vilket kan göras med tidningsartiklar eller flygblad, som berättar om exempelvis nya trädplanteringar, demonstrationer av ny teknik etc.

Politikerna måste uppvaktas. Exkursioner, där man visar på viktiga och kvalitativt värdefulla gröna miljöer är ett tips. Dessutom måste man visa på positivt ekonomiskt tänkande. Ingen idé att begära mer pengar utan att först visa att det blir en besparing i framtiden. Kommunens egen parkförvaltning måste visa att den är bäst jämfört med att lägga ut arbeten på entreprenad eller att privatisera verksamheten helt. Författarna framhäver speciellt möjligheten att engagera människorna och att få dem att känna sig delaktiga är en pluspoäng, som ett privat företag inte så lätt kan genomföra. Till sist, nyckeln till att lyckas är att delegera ansvar till medarbetarna, som också måste utstråla entusiasm.