Tuin & Landschap nr 20 1993

Publicerad 1 januari 1993
Tidskrifter


Under rubriken "Fjärilsvänlig förvaltning av den gröna miljön i Soest" berättas hur man kan använda fjärilar som ett grepp för att få förståelse för en mer ekologisk förvaltning av grönytorna. Fjärilar kan användas som en måttstock på det ekologiska arbetet i kommunen. Man startade med totalt sprutstopp. Två år senare hyrde man in kompetens från "Fjärilsstiftelsen" i Wageningen. Man lade ut försöksytor, där man på olika sätt skapade variation och mer och mer lät naturen ha sin gång. Åtgärderna gynnade inte bara fjärilar utan också andra djur. Olika former av information till invånarna, t.ex. tidningsartiklar, fjärilsutställning, var avgörande för att omläggningen skulle accepteras även i ett övergångsskede, då det inte alltid såg så bra ut. Omläggningen tar tid. Författarna poängterar slutligen att det är viktigt att åtgärderna inte bara uppfattas som modenycker eller det tråkiga resultatet av nedskärningar i budgeten.