Tuin & Landschap nr 17 1993

Publicerad 1 januari 1993
Tidskrifter


En artikel, "Grönavfallets kretslopp", beskriver alternativa lösningar för att minska mängden grönavfall som måste tas om hand. Här diskuteras bland annat hur man redan i anläggningsskedet kan påverka mängden grönavfall som produceras. Denna artikel är den sista i en artikelserie i tre delar angående kompostering och hantering av grönavfall i Holland. De två första artiklarna är refererade i MOVIUM Direkt nr 5 och 6, 1993.