Tuin & Landschap 8 1994

Publicerad 1 januari 1994
Tidskrifter


I Nederländerna får värdväxter för päronpest återigen planteras sedan de fytosanitära reglerna har ändrats efter EG:s riktlinjer.

"La Grande Dame" i nederländsk trädgårdsarkitektur Mien Ruys porträtteras i en artikel med anledning av hennes 90-årsdag. Trädgården i Dedemsvaart är öppen för allmänheten.

Staden Gouda har vunnit ett kommunalt naturpris med ett stycke anlagd natur i en smal remsa på två hektar mellan bostadsbebyggelse och en hög vall. Speciellt för området är att miljön är mycket gynnsam för en population ormar, som skyddas med omsorg. Vidare beskrivs i hur man i Amsterdam möter kravet på alternativ till kemisk bekämpning på hårdgjorda ytor.

Nästa ämne behandlar ett datorprogram för planering av trädvårdsinsatser för gatu- och alléträd. Med denna modell kan man visa att regelbunden beskärning ger träd av högre kvalitet till lägre kostnad. Slutligen presenteras en ljungträdgård med en samling på över 60 odlingsvärda sorter. Den ligger i Driebergen - Rijsenburg och är öppen för allmänheten.

Sidor