Tuin & Landschap 4 1994

Publicerad 1 januari 1994
Tidskrifter


Både ledarsidan och en huvudartikel belyser problemet att de gröna frågorna inte har tillräcklig lyskraft för att hamna i de politiska programmen. Även i Nederländerna slår besparingar hårt mot den gröna sektorn och det är svårt att få gehör för dessa frågor. Sedan följer en artikel om besöksträdgårdar "Zeeuwse tuinen" i Zeeland, dit busslaster med människor kommer för att få inspiration. Det är formklippta häckar och på annat sätt vältuktade trädgårdar, som kräver både kunskap och stor investering i tid. Nästa artikel behandlar förvildade blomsterlökar, som sparar mycket underhåll. Man tar den Haag som exempel, där man på grund av besparingar har fått minska på sommarblommorna men samtidigt satsar på effektfulla blomsterlöksplanteringar. En annan artikel berättar om en nyanlagd trädgård för synskadade i botaniska trädgårdarna vid universitetet i Utrecht.

Sidor